NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-12-2021

Formats Kwaliteitsstatuut beschikbaar voor ggz

De nieuwe formats voor het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ zijn beschikbaar. Alle ggz-instellingen moeten die formats invullen voor het persoonlijk kwaliteitsstatuut per 1 januari (uiterlijk juli).

In december 2020 heeft Zorginstituut Nederland het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) ingeschreven in het register. Op basis van dit LKS maakt iedere zorgaanbieder in de curatieve ggz een eigen kwaliteitsstatuut. De implementatiedatum van het LKS is 1 januari 2022.

Met het LKS zijn ook de formats aangepast die instellingen en vrijgevestigden gebruiken om hun eigen kwaliteitsstatuut op te stellen (format LKS versie 3.0). Zorgaanbieders hebben tot 1 juli 2022 de tijd om het eigen kwaliteitsstatuut aan te passen aan het nieuwe format. De formats staan op www.kwaliteitsstatuut.nl.

Meer lezen?