NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-10-2021

Kleine aanpassing in richtlijn corona: zorg voor goede ventilatie

Op 11 oktober is een kleine wijziging doorgevoerd in de richtlijn GGZ en corona. Het gaat om een aanpassing in de paragraaf Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling in de alinea Groepsbehandeling en dagactiviteiten. De aanbeveling dat de ruimte voor de groep groot genoeg is zodat iedereen voldoende afstand kon houden, is vervangen door deze aanbeveling:

Groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat de ruimte waarin de activiteiten plaats vinden, goed geventileerd kan worden.