NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

12-10-2021

Verbeterde toolkit suïcidaliteit voor ggz-professionals

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor ggz-professionals. Deze toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. Het is een lerende tool: als er nieuwe inzichten zijn, wordt de tool geüpdatet.

De toolkit werd eind vorig jaar voor het eerst gepubliceerd. Sindsdien is er op basis van interviews met suïcide experts, clinici, ervaringsdeskundigen en met behulp van pilots in ggz-instellingen flink aan de toolkit gesleuteld, om te komen tot een tool die beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van ggz-professionals. 

De juiste behandeling

Suïcidaliteit kan bij elke cliënt voorkomen. Het is niet gebonden aan één diagnose of groep. Dat maakt het in de praktijk lastig om de juiste behandeling te kiezen: de groep mensen die kampen met suïcidaliteit is heel breed, en elke cliënt is anders. De multidisciplinaire richtlijn suïcidaal gedrag beschrijft precies welke behandeling wordt aanbevolen voor welke cliënt, maar telt meer dan 100 pagina’s. Als hulpverlener heb je meestal niet de tijd om die helemaal door te spitten. De toolkit biedt hiervoor een oplossing: je vult een aantal kenmerken in van de cliënt die je voor je hebt, zoals leeftijd en voorgeschiedenis, en je ziet in een oogopslag welke behandeling wordt aangeraden.

”De professional is en blijft altijd zelf aan zet om een aanpak op maat te maken. Door de grote variëteit in cliënten en behandelmogelijkheden, en de grote toename aan nieuwe evidentie, is het voor professionals lastig om altijd de richtlijn en nieuwste evidentie scherp voor ogen te hebben. De toolkit ondersteunt daarbij.”

Efficiënte communicatie

Een tweede reden voor het belang van de toolkit is dat hij bijdraagt aan betere communicatie tussen zorgverleners. Juist in transities van de ene zorgverlener naar een andere, is suïcidepreventie belangrijk. Helaas gaat in zulke transities nogal eens informatie verloren, omdat zaken niet systematisch zijn vastgelegd. De nieuwe toolkit heeft een uitgebreide verslagfunctie. Met één druk op de knop genereer je eenvoudig een eindverslag. In dit verslag staat onder anderen beschreven welke diagnostiek is gedaan, de uitkomsten hiervan, en welke behandelsuggesties worden overgenomen. Het verslag kun je bovendien kopiëren naar het klembord, om het van daar in het EPD te plakken.

”Instellingen die met de toolkit willen werken kunnen er ook voor kiezen om een integratie in het EPD te realiseren. Zonder integratie in het EPD is het mogelijk om het eindverslag te knippen en plakken zodat de vastlegging toch gestructureerd plaatsvindt.”

Verbeteringen

In de nieuwe toolkit hebben we twee grote verbeterslagen gemaakt.

  • Ten eerste biedt de nieuwe toolkit de professional meer ruimte om de situatie in eigen woorden vast te leggen. Bijna alle velden hebben nu een tekstveld, waarin de professional een eigen tekst kan schrijven. Alles wat in deze tekstvakken wordt opgeslagen, komt terecht in het eindverslag. Zo biedt de Toolkit passende diagnostiek en verslaglegging voor alle cliënten, ook zij die niet binnen de hokjes passen.
  • Ten tweede kun je in de nieuwe toolkit voor elke behandelsuggestie of uitkomst zien waar deze vandaan komt. Je ziet niet alleen waar in de richtlijn je de aanbeveling kunt vinden, maar ook welke wetenschappelijke bronnen eraan ten grondslag liggen. Zo is de nieuwe toolkit optimaal transparant, en kun je altijd onderbouwen waarom je bepaalde keuzes maakt.

Eenvoudig in gebruik

113 zegt er alles aan te hebben gedaan om de toolkit zo duidelijk en eenduidig mogelijk te maken. Dat is geen gemakkelijke opgave: er zitten meer dan honderd pagina’s aan richtlijn informatie in verwerkt. Wat voor de één duidelijk is, is voor de ander misschien onduidelijk. Daarom nodigt de stichting alle gebruikers van de toolkit van harte uit om hen te laten weten wat je ervan vindt. Dat kan via dit antwoordformulier.

  • Ga hier direct naar de toolkit 
  • Als je instelling de toolkit op maat wilt laten maken voor de eigen organisatie, dan kun je via de website ook contact opnemen.