NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-09-2021

Website 1001kritiekedagen.nl gelanceerd

De periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Onderzoek laat zien dat deze periode zeer bepalend is voor lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid tijdens de rest van het leven. Kennis over de eerste levensfase is dus van levensbelang. De nieuwe website 1001kritiekedagen.nl bevat een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde informatie voor professionals.


Visie

1001 Kritieke Dagen stelt de relatie tussen kind, ouder en omgeving centraal. Vele factoren zijn van invloed op die relatie en hebben constant invloed op elkaar. Vier kernbegrippen spelen daarbij een rol: brein, regulatie, relaties en stress. Het samenspel tussen deze factoren is voortdurend in beweging; een verandering op het ene vlak kan direct gevolgen hebben voor de relatie op een ander vlak. 


Interdisciplinaire kennis

1001 Kritieke dagen is onder meer gebaseerd op Infant Mental Health (IMH). IMH integreert kennis uit de ontwikkelingspsychologie, sociologie, genetica en neurowetenschap. Het loont om deze kennis in te zetten, in de jeugdgezondheidszorg, de ggz voor kinderen en volwassenen, in het onderwijs, in de verloskunde en medische zorg, en bij preventie en interventie.
 
Begeleiden of interveniëren in de eerste levensfase kan grote impact hebben op de rest van het leven. Het kan cirkels van problematiek doorbreken en kostenbesparend werken op de langere termijn.
 

Website

De website 1001kritiekedagen.nl draagt bij aan de ontwikkeling van een baseline of knowledge over de eerste periode van het leven. De site is gevuld met bestaand materiaal, wetenschappelijke artikelen, verwijzingen naar onderzoek (ook internationaal) en filmpjes. Het materiaal is ingedeeld naar vier kernbegrippen: het brein, relaties, regulatie en stress.
 
Met de website willen NIP, DAIMH, Babywerk en NVO interdisciplinaire (wetenschappelijke) kennis over de eerste levensfase toegankelijk maken. De website is primair gericht op professionals, maar is ook interessant voor opleiders, beleidsmakers en andere belangstellenden.
 
1001 Kritieke Dagen atomium