NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-09-2021

De biologie van menselijke relaties

Relaties zijn voor mensen een biologische noodzaak. En in tijden van crisis neemt die noodzaak alleen maar toe. Welke rol spelen hormonen in de relatie tussen ouders en kinderen, tussen geliefden en in de verhoudingen op de werkvloer? Wat doen hormonen met ons brein? Wat zijn de gevolgen voor ons biologische systeem wanneer relaties verstoord raken? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat zegt dit alles over ons, mensen? Peter Bos legt het uit in zijn boek 'Verbonden.'

Over Peter Bos

Dr. Peter Bos is als universitair hoofddocent werkzaam bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij heeft meer dan 40 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en heeft in 2014 een VENI-subsidie gekregen om zijn eigen onderzoekslijn te ontwikkelen. Zijn werk heeft brede aandacht gekregen in de (internationale) media en hij deelt zijn wetenschappelijke bevindingen regelmatig met een breder publiek. 

Dag van de Psychotherapie

Op 10 december geeft Peter Bos een keynote tijdens de Dag van de Psychotherapie. Tijdens dit congres, met als titel 'Verkeerd Verbonden,' integreren we deze neurobiologische kennis met de psychologische en sociale aspecten van relaties en verbondenheid tijdens het congres. Andere hoofdspreker is dr. Bruce Perry.