NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-09-2021

Dutch Design: Practice Guidelines for Group Treatment in the Netherlands

Dit artikel geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse groepspsychotherapie. De auteurs bespreken sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland en de gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg in het algemeen en groepspsychotherapie in het bijzonder.

Het artikel gaat in op de ontwikkeling van de praktijkrichtlijnen van de NVGP en de overeenkomsten en verschillen tussen de Amerikaanse en de Nederlandse Praktijkrichtlijnen. De schrijvers eindigen met het presenteren van toekomstige richtingen en gedachten over internationale samenwerking bij de ontwikkeling van evidence-based praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling.