NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-09-2021

Nieuwe mijlpaal: onderzoeksrapporten Nivel gepubliceerd

De onderzoeken van Nivel voor het programma APV zijn afgerond. Het afgelopen jaar deed Nivel onderzoek voor Programma APV naar het werkgebied, de knelpunten en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen. De onderzoeksresultaten leverden een belangrijke onderbouwing voor de adviezen van de taskforce en projectgroepen van Programma APV.

Onderzoeksthema’s
Nivel onderzocht de volgende thema’s:

 1. Verkenning van de kenmerken van het stuwmeer
  Hoeveel master-psychologen, orthopedagogen en gezondheidswetenschappers zijn geïnteresseerd in de opleiding tot GZ-psycholoog? Wat is de omvang en samenstelling van het ‘stuwmeer’? Hoe kunnen we meer rendement halen uit de opleiding?
 2. Visie op zorgvraagonwikkeling en gevolgen voor de opleiding
  Welke zorgvraagontwikkelingen zijn relevant voor de vraag naar GZ-psychologen en daarmee voor de (toekomstige) infrastructuur van de opleiding? Welke invloed hebben onder meer sociaal-demografische ontwikkelingen daarop?
 3. Overzicht van Kwaliteit en infrastructuur
  Welke eisen worden – nu en in de toekomst – gesteld aan de infrastructuur van GZ-psychologie-opleiding en haar specialismen? Wat betekent dit voor de kwaliteit, de ‘schaal’ en context van de opleiding? Welke knelpunten worden gevonden?
 4. Inzicht in psychologische vervolgopleidingen vergeleken met andere opleidingen
  Kunnen we leren van de vormgeving en infrastructuur bij andere opleidingen die verwant zijn aan de psychologische vervolgopleidingen of andere zorgopleidingen?

Publicaties