NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-08-2021

Inwerkingtreding vastgestelde Collegebesluiten van 8 juni jl. uitgesteld

De afgelopen periode is het College druk bezig geweest met het aanpassen van de regelgeving om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheidsbijdrage voor de psychologie opleidingen kostendekkend wordt.

Op 8 juni jl. stelde het College de definitieve wijzigingsbesluiten vast onder het voorbehoud dat de besluiten pas in werking zouden treden bij daadwerkelijke verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage door de Nationale Zorgautoriteit. 

Helaas is inmiddels gebleken dat het niet haalbaar is om de beschikbaarheidsbijdrage per 1 januari 2022 te verhogen, zodat de besluiten ook niet per die datum in kunnen gaan. Alhoewel het College dit uiteraard betreurt, is het College nog steeds positief gestemd over de uiteindelijke inwerkingtreding van de wijzigingen, maar dan een jaar later per 1 januari 2023.

De aankomende periode treedt het College met de NZa in overleg om dit te realiseren.  

Omdat niet alle wijzigingen in de besluiten te maken hebben met de beschikbaarheidsbijdrage zal het College het besluit splitsen en de overige wijzigingen in september in een apart besluit definitief vaststellen zonder voorwaardelijke inwerkingtreding, zodat deze wel per 1 januari 2022 in werking kunnen treden.

Voor vragen over de besluiten en de verdere gang van zaken kunt u contact opnemen via college@fgzpt.nl