NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-07-2021

TOP opleidingsplaatsen

Op 15 juli 2021 heeft TOP Opleidingsplaatsen het definitieve toewijzingsvoorstel 2022 verzonden aan het ministerie van VWS. Hierin zijn alle door VWS beschikbaar gestelde instroomplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (3-jarige opleiding) meegenomen. Het ministerie van VWS stelt medio augustus het verdeelplan op en op basis hiervan kunt u een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Extra uitvraag

Gezien het feit dat TOP Opleidingsplaatsen nastreeft zoveel mogelijk plekken toe te wijzen heeft er dit toewijzingsproces een extra uitvraagronde plaatsgevonden om overgebleven plekken bij de opleidingen psychotherapeut en klinisch psycholoog te kunnen toewijzen. Hierdoor zijn uiteindelijk alle plekken voor de opleiding psychotherapeut verdeeld en zijn er nog additionele plekken toegewezen voor de opleiding klinisch psycholoog.