NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

19-07-2021

Jongeren met persoonlijkheidsstoornis beter geholpen met integrale aanpak

Persoonlijkheidsstoornissen vinden vaak hun oorsprong in de kindertijd of tijdens de ontwikkeling naar volwassenheid. Adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen ervaren op latere leeftijd veel belemmeringen en obstakels. Voor een betere diagnostiek bij jongeren en het tijdig voorzien van passende interventies is het van belang om verder te kijken dan de ernst van de aandoening.

Dit promotieonderzoek van Amy See laat zien dat de relatie tussen kenmerken en manifestaties van de stoornis, vriendschappen en het maatschappelijke verhaal rondom de stoornis grotendeels samenhangen. Door samen te kijken naar deze factoren kunnen jongeren een betere diagnose krijgen en effectievere instrumenten waarmee ze hun gedrag kunnen bijsturen.