NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-06-2021

Versoepeling coronabeleid: nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

Het Nederlandse coronabeleid wordt per 26 juni weer een stuk soepeler. Wat betekent dat voor het gebruik van mondkapjes en het houden van afstand voor patiënten en hulpverleners in de ggz?

De richtlijn GGZ en corona volgt de regels en voorschriften van de overheid en geeft het volgende advies ten aanzien van de maatregelen om te voorkomen dat je besmet wordt met corona:

  • De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven totdat de overheid ook deze regel wijzigt.
  • De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te handhaven en het nabije, intensieve, contact langer duurt dan een kort moment.
  • Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit over het gebruik van een mondkapje te nemen.

Je vindt deze informatie in de paragraaf Voorkomen van besmetting. Let op: deze adviezen gaan in per 26 juni.

Vaccinaties en behandeling

Steeds meer mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Je laten inenten tegen corona is een vrijwillige keuze. Dat betekent ook dat een zorginstelling patiënten niet kan verplichten om zich te laten inenten om een behandeling te krijgen.

Over de richtlijn GGZ en corona

De richtlijn GGZ en corona is een levend document. Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is. In het versiebeheer bij de richtlijn kan je alle wijzigingen van de richtlijn teruglezen.