NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-06-2021

Pointer en Follow the Money onderzoeken jeugdzorggeld

De komende jaren krijgen gemeenten miljarden extra van het Rijk om de jeugdzorg uit het slop te trekken. Maar heeft het wel zin om meer geld in de jeugdzorg te steken, als het systeem niet kritisch tegen het licht wordt gehouden? Komende maanden onderzoeken Follow the Money en Pointer hoe gemeenten hun jeugdzorggeld uitgeven.

Rode cijfers

Het aantal jongeren in de jeugdzorg nam de afgelopen jaren alleen maar toe, en de uitgaven per jongere ook. Steeds meer gemeenten kwamen in de rode cijfers terecht. Kwetsbare kinderen moeten steeds langer wachten op hulp van jeugdzorg. 

Aanbieders

Sinds de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg, liepen niet alleen de kosten enorm op. Ook het aantal jeugdzorgaanbieders steeg explosief. Veel gemeenten stellen maar heel beperkte eisen aan nieuwe aanbieders, wat ten goede zou komen aan keuzevrijheid voor cliënten en innovatie zou moeten stimuleren. Maar daardoor is toezicht houden op alle nieuwe jeugdzorgaanbieders volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onmogelijke taak geworden. En zo lijkt een aantrekkelijker situatie te zijn ontstaan voor zorgaanbieders die geld verdienen belangrijker vinden dan het leveren van goede en efficiënte zorg. Heeft het wel zin om meer geld in de jeugdzorg te steken, als het systeem niet kritisch tegen het licht wordt gehouden? 

Wat zeggen de cijfers? 

Samen met onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money gaat Pointer de komende maanden kijken naar hoe gemeenten hun jeugdzorggeld uitgeven. Gaat het geld wel naar zorg of wordt er veel uitgegeven aan bijvoorbeeld administratie? Op welke plekken blijft er geld aan de strijkstok hangen? Waar worden opvallend hoge winsten geboekt, en door welke zorgaanbieders? En wat betekent dat voor de kinderen die jeugdzorg nodig hebben? We vragen gemeenten om hun huishoudboekjes met ons te delen. De komende maanden zullen we je op de hoogte houden van onze bevindingen. 

Oproep

Jeugdzorg gaat over harde cijfers, maar ook over verhalen van cliënten, ouders, medewerkers en gemeenteambtenaren. Zij zijn uitgenodigd om meer te vertellen over de kwaliteit van zorgaanbieders, of de besteding van jeugdzorggeld in de eigen gemeente.