NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-05-2021

Studie: langetermijneffecten corona nog onduidelijk

Sinds de eerste lockdown is veel onderzoek gedaan naar de invloed van corona en de getroffen maatregelen op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hoe gaat het nu met de jeugd? Het Nederlands Jeugdinstituut voerde een overzichtsstudie uit naar 130 Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyses, uit de periode maart 2020 tot en met maart 2021.

Ondanks negatieve gevolgen op de korte termijn kijkt het merendeel van de jeugd positief naar de toekomst. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen beseffen dat het om een tijdelijke situatie gaat, blijkt uit het onderzoek.

Het Nederlands Jeugdinstituut bevestigt in zijn overzichtsstudie 'Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld' de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor het fysieke en mentale welzijn van de jeugd. Tegelijkertijd is nog onduidelijk wat de consequenties zijn op de langere termijn.

Het is niet verrassend dat de jeugd op de korte termijn negatieve gevolgen ondervond. De toegenomen angst, somberheid en eenzaamheid en de verminderde schoolresultaten en sociale contacten zijn normale reacties op een uitzonderlijke periode. Een tijd van maatschappelijke onrust, vrees voor besmettingen, vergaande beperkingen en grote onzekerheden.

Welzijn achteruitgegaan

Het fysieke en mentale welzijn is bij een aanzienlijk deel van de jeugd achteruitgegaan. Ook zijn hun schoolresultaten beduidend lager. Gezinsleden zaten meer op elkaars lip en ouders legden hun kinderen extra regels op. Kinderen en jongeren begrepen de noodzaak van de coronaregels meestal wel, maar misten vooral sociale contacten. Positieve kanten waren dat sommigen van hen meer rust en tijd ervoeren voor schoolwerk of studie en voor activiteiten met het gezin.

Het leven na corona

Het Nederlands Jeugdinstituut verwacht dat kinderen en jongeren, gezinnen, scholen en sociale netwerken samen de veerkracht hebben om na de coronacrisis het gewone leven weer op te pakken. Wel moeten we ons realiseren dat de condities om terug te veren voor de jeugd nog verre van ideaal zijn, ook al zijn er belangrijke versoepelingen en stimuleringsmaatregelen in gang gezet. Zo is fysiek onderwijs slechts op beperkte schaal mogelijk, staat de ontwikkeling van de jeugd onder druk door verschillende maatregelen, en overheerst onzekerheid over het verloop van de komende maanden.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut