NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-05-2021

Stuurgroep Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ opgericht

Om de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut geestelijke gezondheidszorg (LKS GGZ) te ondersteunen, hebben koepelorganisaties een stuurgroep opgericht. 

Het LKS beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om zorg te mogen bieden.
 

Besluiten

In het overleg van 4 mei 2021 heeft de stuurgroep 2 belangrijke besluiten genomen:

  • Er is een expertgroep samengesteld die op korte termijn gaat adviseren over een nadere duiding van de categorieën van complexiteit van situaties, die zijn beschreven in het LKS. Ook kijkt de expertgroep hoe de categorieën zich verhouden tot de indeling van het Zorgprestatiemodel.
  • Daarnaast heeft de stuurgroep bij het Zorginstituut een verzoek ingediend om de geldigheid van invulformats te verlengen die horen bij het oude kwaliteitsstatuut (versies 1 en 2). Het voorstel is om het nieuwe invulformat (versie 3) vanaf oktober gereed te hebben. De huidige deadline van 1 januari 2022 wordt dan verschoven naar 1 juli 2022. Daardoor krijgen zorgaanbieders en zorginstellingen voldoende tijd om hun kwaliteitsstatuut aan te passen.

Samenstelling

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse GGZ, P3NL, NVvP, LVvP, NHG, MIND, NVKG, V&VN, NVP, NIP, MeerGGZ, NAPA en VVGN. Gerton Heyne is onafhankelijk voorzitter.