NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-05-2021

Tweede webinar beroepenstructuur psychologische zorg

Tweede webinar beroepenstructuur psychologische zorg

Op donderdag 24 juni 2021 gaan de voorzitters van NIP, NVGzP en NVP in een tweede gezamenlijke webinar opnieuw in gesprek met leden over de nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg. Waar staan we inmiddels? En wat zijn de eerste uitkomsten van de impactanalyse?

Advies beroepenstructuur
In oktober 2020 boden de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen het Advies beroepenstructuur psychologische zorg aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport, aan. In het webinar van 10 november is het advies uitgebreid toegelicht. De voorgestelde beroepenstructuur is een transparante en solide structuur waardoor mensen die baat hebben bij psychologische zorg beter (door)verwezen worden.

Impactanalyse

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om een aanpassing van de BIG-beroepen in de psychologische zorg. De minister heeft gevraagd om een impactanalyse. In opdracht van het NIP, de NVGzP de NVP voert bureau SiRM op dit moment een impactanalyse uit. Deze analyse bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het eerste deel gaat over de gevolgen voor onder meer de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Voor deze analyse vindt er onder andere een uitgebreide interviewronde plaats in het veld. Hiervoor zijn ook leden van de NVGzP, de NVP en het NIP geïnterviewd.
  2. Het tweede deel van de analyse gaat over de juridische stappen die gezet moeten worden en voert VWS zelf uit.
  3. Het derde deel gaat ten slotte over de impact op de opleidingsplaatsen- en kosten voor de lange termijn. Dit derde deel voert het NIVEL uit in opdracht van VWS.

Meer weten? Sluit aan bij het webinar op donderdag 24 juni 2021

Donderdag 24 juni van 20.00 tot 21.30 uur nemen de voorzitters van de beroepsverenigingen Hans de Veen (NIP), Kirsten Hauber (NVP) en Rudolf Ponds (NVGzP) jullie graag mee in de laatste stand van zaken. Onderzoeksbureau SiRM zal hier ook een deel van de impactanalyse presenteren. Er is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen.  

Stap voor stap

Het toewerken naar de nieuwe beroepenstructuur is een zorgvuldig proces waar we de tijd voor nemen. Daarom is er een programma- opzet op hoofdlijnen uitgewerkt. Hierin bereiden we de implementatie van de beroepenstructuur alvast zoveel mogelijk voor, uiteraard in goede samenspraak met andere betrokkenen. De precieze timing van alle stappen in het proces ligt overigens nu nog niet vast. Dat heeft onder andere te maken met de COVID-19 pandemie en de lopende formatie. Maar zodra de minister positief besluit, kunnen wij in afstemming met alle relevante stakeholders direct aan de slag.

Meer lezen