NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-04-2021

Zorggebruik volwassenen ggz op niveau van voor coronacrisis

De coronacrisis heeft vanaf maart 2020 een grote impact gehad op de specialistische ggz. Het aantal verwijzingen en gestarte nieuwe behandelingen daalde scherp met 25% tot 50%. Na de terugval van zorggebruik in de lente zijn de zorggebruik cijfers sinds de zomer van 2020 weer vergelijkbaar met eerdere jaren.

Ook laten diverse onderzoeken zien dat er meer psychische problemen worden ervaren door het voortduren van de crisis.

Reguliere zorg liep door
De resultaten van dit onderzoek passen in het beeld dat het de ggz gelukt is om de reguliere zorg voor volwassenen ook tijdens een crisis op gang te houden. Huisartsen en patiënten weten sinds de zomer de weg weer te vinden naar specialistische zorg.

Waar mogelijk vinden reguliere face-to-face behandelingen doorgang. Wanneer face-to-face niet mogelijk of wenselijk is wordt met beeldbellen gewerkt.

In de verwijsgegevens – Trimbos baseert zich op gegevens van ZorgDomein - lijkt de laatste maand langzaam de verwachte extra toestroom van ggz-patiënten op gang te komen.