NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-04-2021

Het Dossier in de jeugdhulpverlening – een nieuwe wegwijzer

Vanuit het programma Zorg voor de Jeugd is een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er nu deze uitgebreide wegwijzer gemaakt.

Over de wegwijzer

In de wegwijzer wordt ingegaan op het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud; wat moet er wel en niet in, van wie is het, en wat te doen met bijvoorbeeld ruwe testgegeven of beeldmateriaal. Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

Over het programma

Binnen het programma Zorg voor de Jeugd werken beroepsverenigingen samen met cliëntenorganisaties, gemeenten, jeugd(hulp)orga­nisaties en ministerie aan steeds betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het wegnemen van knelpunten in de dagelijkse praktijk hoort daarbij.

Meer informatie