NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-04-2021

Voorbereiding nieuwe beroepenstructuur

Voorbereiding nieuwe beroepenstructuur

Vorig jaar, 26 oktober 2020, is het Advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg (pdf) aangeboden aan de minister van Medische Zorg en Sport. De voorgestelde beroepenstructuur is een transparante en solide structuur waardoor mensen die baat hebben, bij psychologische zorg beter (door)verwezen worden.

Work in progress: de impactanalyse

In januari kondigden we het al even aan: de minister wil, voordat ze een besluit neemt, weten of en zo ja welke gevolgen een nieuwe beroepenstructuur heeft voor onder meer de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Daarvoor is een zogenaamde impactanalyse nodig. Een onafhankelijke partij voert deze analyse uit en stemt af met VWS en de beroepsverenigingen. Voor een uitgebreide interviewronde in het veld zijn ook leden van de NVP, de NVGzP en het NIP benaderd. We verwachten, op basis van de nu bekende planning, dat eind mei de resultaten aan VWS kunnen worden aangeboden.

Eerste programma opzet op hoofdlijnen gereed

Ondertussen hebben we niet stil gezeten. Het NIP, de NVGzP en de NVP hebben de afgelopen maanden een eerste programma opzet op hoofdlijnen uitgewerkt. In dit programma zal, de voorbereiding voor de implementatie van de beroepenstructuur alvast zoveel mogelijk voorbereid worden. Uiteraard in goede samenspraak met andere betrokkenen zoals het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Zodra de minister positief besluit, kunnen wij in afstemming met alle relevante stakeholders direct aan de slag. In de roadmap (pdf) staan de benodigde stappen op hoofdlijnen benoemd. Het is een globale roadmap die in de loop van het traject en in overleg met stakeholders ook steeds verder vorm krijgt en aangescherpt wordt. Uiteraard laten we het weten zodra er een besluit is en wat dat betekent voor het vervolgtraject. Hou dus uw social media en nieuwsberichten in de gaten.

Meer weten over de beroepenstructuur?