NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-03-2021

Rijk weigert bij te springen voor extra financiering jeugd-ggz

De onderhandelingen tussen de VNG en het Rijk over tekortschietende budgetten voor jeugdzorg zijn mislukt. Het kabinet komt niet over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Terwijl steeds meer kinderen en jongeren die acute en intensieve hulp nodig hebben die niet kunnen krijgen.

Gemeenten komen structureel 1.7 miljard euro tekort op jeugdhulp en dat is nog zonder de extra kosten die gemaakt worden als gevolg van extra zorgvraag door corona. Juist door de laatste is de situatie nu zo nijpend.

Meer lezen