NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-02-2021

Waarschuwing voor kwaliteitsverlies in de jeugd-ggz

De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) luidt de noodklok over contractering in de jeugd-ggz door gemeenten. De noodkreet wordt onderschreven door de VKJP en NVP. Als gemeenten dit jaar bij de nieuwe aanbesteding in de jeugd-ggz geen oog hebben voor kwaliteit en passend aanbod, dan zal de ambulante (gespecialiseerde) jeugd-ggz in de vrije vestiging echt verloren gaan. 

Bezuinigingen 

De nieuwe aanbestedingen van gemeenten in de jeugd-ggz lijken neer te komen op een bezuiniging die ervoor zal zorgen dat patiënten en hun ouders niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Na zes jaar Jeugdwet is veel geld besteed aan bestuurlijke en adviestrajecten, die vooral resulteren in méér al dan niet verkapte bezuinigingsoperaties, bovenop de 25 procent financiële krimp die eind 2014 aan de gemeenten werd opgelegd.

Administratieve last

Veel vrijgevestigde praktijken zijn onder meer door toegenomen administratieven gestopt, waarmee jarenlange ervaring en kennis verloren is gegaan. Veel hulp wordt niet of te laat verleend en gemeenten schakelen geregeld onvoldoende geschoolde hulpverleners in, in plaats van gekwalificeerde psychologen of psychotherapeuten.

Expertise gaat verloren

Goed opgeleide en ervaren vrijgevestigde hulpverleners worden uit de jeugd-ggz gehaald. Dat is niet alleen verspilling van ervaring en expertise maar heeft ook direct effect op het aantal kinderen en jeugdigen dat goede zorg nodig heeft. De verlaging van budgetten voor de Jeugdwet door rijksbezuinigingen en de daaropvolgende gemeentelijke ingrepen moeten daarom worden stopgezet. 

Beleid herbezien

Terwijl vrijgevestigden bij uitstek voldoen aan de uitgangspunten van de Jeugdwet, blijven gemeenten bezuinigen op deze effectieve en in verhouding goedkope vorm van ambulante, gespecialiseerde jeugdhulp. De kunstmatige scheiding tussen Nederlanders tot 18 jaar en volwassenen is een aantasting van het grondrecht van jeugdigen. Het beleid ten aanzien van de jeugd-ggz moet grondig worden herzien!