NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-02-2021

Effecten van lockdown op het welzijn van ouders en kinderen

Ondanks dat gemiddeld gezien de stress onder pubers (10-13 jaar) mee leek te vallen, bleek dat pubers die meer probleemgedrag vertoonden vóór de eerste lockdown, tijdens de lockdown meer stress ervoeren dan anderen. Deze extra stress leidde vervolgens weer tot een toename van gedragsproblemen. Dat blijkt uit een studie naar het effect van de eerste lockdown op welzijn van families, nu gepubliceerd in Nature Scientific

Het stressniveau van pubers uit het onderzoek werd beïnvloed door verschillende factoren, zoals negatieve coping strategieën en ouderlijke reactiviteit (hoe boos of kortaf ouders reageren op kinderen). Onder negatieve coping strategieën verstaan we bijvoorbeeld het klagen over de situatie, het her-analyseren van de gebeurtenissen of “bij de pakken neer zitten”. Zowel de negatieve coping van kinderen zelf, als die van de ouders, bleek een versterkend effect te hebben op het stressniveau van kinderen.