NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-02-2021

Herregistratie in het BIG-register

Voor veel psychotherapeuten geldt herregistratie in het BIG-register Psychotherapeut in het najaar van 2021. Als u verwacht bij uw eerstvolgende herregistratie niet te voldoen aan de werkervaringseis, dan kunt u uw BIG-registratie toch behouden als u voldoet aan de toets (scholingseis).

Wie niet voldoet aan de werkervaringseis (3.120 uur per 5 jaar) kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject. Er geldt dus geen toets/scholingseis als u voldoet aan de werkervaringseis.

Als u kiest voor de toets, dan kunt u contact opnemen met de RINO Zuid, die namens de samenwerkende opleidingsinstellingen landelijk het toetsingstraject en diverse scholingsmodules aanbiedt.

Herregistratie uitgesteld?

Is uw herregistratiedatum uitgesteld? Dan moet u zodra de nieuwe datum voor herregistratie is vastgelegd, kiezen of van die langere termijn de uren in de eerste 5 jaar worden geteld voor de herregistratie óf van de laatste 5 jaar. Het is dus niet zo dat u door uitstel UHD (uiterste herregistratie datum) over een langere termijn dan 5 jaar uren op mag bouwen.

Voor de groep waar de datum voor herregistratie is uitgesteld, is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Zodra de nieuwe datum bekend is, informeren we u hierover!