NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-01-2021

Kindertelefoon: meer vragen over zware onderwerpen

Chats en telefoongesprekken met De Kindertelefoon gingen tijdens de tweede lockdown vaker over emotionele problemen zoals eenzaamheid en depressie en over huiselijk geweld. Verder valt op dat het veel minder gaat over normale puberzaken zoals verliefdheid, vriendschap en liefdesverdriet.

Kindertelefoon-directeur Roline de Wilde is blij dat kinderen en jongeren De Kindertelefoon weten te vinden, maar noemt de toename van het aantal gesprekken over zware onderwerpen zorgwekkend. Zo steeg het aantal gesprekken over zelfdoding en eenzaamheid met 31 procent en over depressie met 16 procent.

Ook doen steeds meer 16- en 17-jarigen met wie het tot voor kort goed ging een beroep op De Kindertelefoon om te praten over mentale problemen. De Wilde vindt het belangrijk dat deze jongeren erkenning krijgen voor de offers die zij brengen om mensen met een zwakke gezondheid te beschermen.

Volgens Nikki Udo van het Nederlands Jeugdinstituut bevestigen de gegevens van de Kindertelefoon signalen uit recente onderzoeken dat het voor kinderen en jongeren steeds zwaarder wordt om de coronamaatregelen vol te houden. 'Kinderen en jongeren die al voor de coronacrisis in een kwetsbare situatie zaten, hebben het nu extra zwaar. Tegelijkertijd zie je dat kinderen en jongeren met wie het wel goed ging het nu ook steeds lastiger krijgen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die groep kinderen en jongeren niet uit het oog verliezen.'

Bron: De Kindertelefoon; Nederlands Jeugdinstituut