NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-01-2021

Geen toename in suïcides sinds start van de coronacrisis

Tot en met december 2020 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland geconstateerd. Sinds juli 2020 is er wel een toename in het aantal contacten met 113 Zelfmoordpreventie.

Deze toename valt tegelijk met de toekenning van de telefoonnummers 113 en (gratis) 0800-0113 (voorheen 0900-0113). Vanaf oktober 2020 is het aantal contacten met 113 Zelfmoordpreventie nog meer toegenomen.

De commissie roept op alert te blijven en oog te hebben voor mensen met wie het mogelijk niet goed gaat. Vraag naar gedachten aan zelfdoding. Daarmee kan je het verschil maken. Leer dit gesprek te voeren met de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl. Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

De Commissie zal suïcides in Nederland blijven monitoren om een mogelijk toenemende trend zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren. 

De commissie
In maart 2020 is de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie opgericht. De commssie heeft inzicht in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen en is opgericht door 113 Zelfmoordpreventie. De commissie bestaat uit leden vanuit het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde, Nationale Politie, ProRail, NS, IGJ, de Nederlandse ggz, initiatiefgroep Zero Suicide, FARR, GGD Brabant-Zuidoost, Supranet GGZ, vakgroep Forensische Geneeskunde GGD GHOR NL, LOT-C, landelijk netwerk ziekenhuizen en 113 Zelfmoordpreventie.