Wachtwoord vergeten

Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en contourennota

Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en contourennota 19-11-2020

De Nederlandse ggz heeft in aanloop naar de volgende kabinetsperiode haar plannen voor 'een betere ggz' gepresenteerd.  'Ik vind dat we het anders moeten gaan organiseren.' zegt voorzitter Jacbine van Geel in Trouw. 

'Er is natuurlijk een groep die echt gewoon naar die specialistische ggz moet en daar ook zo snel mogelijk terecht moet komen. Maar de groep die aanklopt bij de ggz is zo gigantisch groot geworden. We moeten ons nu echt gaan afvragen wat we anders kunnen doen om mensen te helpen, met zaken die niet direct bestaan uit medische of specialistische psychiatrische hulp.'

Vraag aan politiek en overheid

Om de ambitie om de ggz te verbeteren waar te kunnen maken vraagt de Nederlandse ggz de politiek en overheid de juiste randvoorwaarden te scheppen:

  1. Orden de zorg opnieuw op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Ongeveer 1 op de 5 ggz-cliënten kampt met hardnekkige problemen op meerdere levensgebieden. Het maatschappelijke herstel van deze cliënten vraagt op lokaal niveau om intensieve samenwerking tussen maatschappelijke partners. Faciliteer en stimuleer deze lokale netwerkvorming. Op regionaal niveau hebben ggz-aanbieders voor elke wet en regeling met een andere regio-indeling te maken. Kies een eenduidige regionale indeling voor de zorg. Dat stimuleert samenwerking en vermindert bureaucreatie. Kies een bekostiging die aansluit bij de te realiseren doelen. Op bovenregionaal en landelijk niveau dienen hoogspecialistische centra bekostigd te worden voor hun onderzoeks-, opleidings- en innovatiefunctie.
  2. Geef ruimte aan de ggz-professionals. Zij moeten weer doen waarvoor zij zijn opgeleid. Geef vertrouwen door slechts zeer beknopte verantwoording te vragen.
  3. Zet grootschalig in op preventie, vroege signalering en leefstijlondersteuning. Dat vermindert de toekomstige zorgvraag en betekent een daling van de (zorg)uitgaven. Doorbreek daartoe de impasse in de financiering van preventie en vroege signalering.
  4. Stel een vernieuwingsagenda op. De maatschappelijke uitdagingen waar de ggz voor staat vragen om breed commitment om een vernieuwing in gang te zetten. Een breed gesteunde agenda brengt samenhang in de vernieuwingen in de lokale samenwerking, de ruimte voor professionals, de forse inzet op preventie en vroege signalering en de opschaling van bewezen e-health.

Lees hier het paper met de plannen om de ggz te verbeteren. Het paper is samengevat in deze infographic.« Terug naar overzicht