NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-11-2020

Webinar Beroepenstructuur Psychologische Beroepen

Webinar Beroepenstructuur Psychologische Beroepen

Op 10 november gingen de voorzitters van de NVP,  het NIP en de NVGzP via een drukbezocht webinar in gesprek met leden over het Advies beroepenstructuur psychologische zorg. We zijn blij te horen van deelnemers dat het webinar meer helderheid en duidelijkheid heeft gegeven, al was natuurlijk nog niet op alle vragen al een pasklaar antwoord.

Duidelijkheid en helderheid voor psychologen op weg naar de nieuwe structuur

Op 26 oktober 2020 boden de leden van de Stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen het Advies beroepenstructuur psychologische zorg aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport, aan. Het advies beschrijft een toekomstige structuur; een stip op de horizon waar naartoe gewerkt wordt, maar die niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. Tijdens het webinar werd daarom ook ruim de tijd genomen om vragen over de route daar naar toe te beantwoorden.

Aandacht voor de positie van masterpsychologen

Eén van de onderdelen van het advies waarover veel vragen waren en waar we tijdens het webinar uitgebreid bij stil hebben gestaan, is hoe we er voor zorgen dat alle psychologen die zelfstandig met cliënten/clientsystemen (gaan) werken daarvoor goed toegerust zijn. Het uitgangspunt van de beroepsverenigingen daarbij is dat de universitaire opleiding de basis vormt, en dat een tweejarige direct aansluitende postmaster beroepsopleiding noodzakelijk is om aanvullende vakbekwaamheid en deskundigheid te verwerven.

De (BIG)beroepsregistratie biedt dit gewenste opleidingsniveau en geeft cliënten en verwijzers duidelijkheid en helderheid over het kwaliteitsniveau. Deze norm voor vakbekwaamheid is niet alleen belangrijk als zekerheid voor cliënten, maar óók ter bescherming van (jonge) psychologen, die nu soms te snel worden ingezet op taken waar ze (nog) niet voor zijn toegerust.

Beroepsverenigingen: wij streven er naar dat iedereen die wil mee kan naar de nieuwe structuur

Bij het stellen van een norm hoort natuurlijk ook: zorgen dat psychologen daaraan kunnen voldoen, nu en in de toekomst. Het is daarom onze inzet om op termijn alle psychologen die deze werkzaamheden uitvoeren op te leiden en te registreren in de wet BIG. Daarbij nemen we de reeds opgedane ervaring zo veel mogelijk mee. Daar werken we op verschillende manieren aan:

  • Door samen met opleiders, universiteiten en beroepsverenigingen te werken aan een directe aansluiting van de postmasteropleiding op de universitaire master (binnen het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen – APV, zie verderop in dit bericht), en de mogelijkheid ervaren masterpsychologen toegang te geven tot een versneld traject naar BIG registratie o.b.v. eerder verworven competenties (EVC’s).
  • Door ons in te zetten voor veel meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen in domeinen waar BIG-geregistreerden nodig zijn.
  • Door oog te hebben voor de vele masterpsychologen die (nog) niet beschikken over een BIG-registratie, maar op basis van vele jaren werkervaring en het volgen van specifieke (deel)opleidingen wel degelijk een hoog niveau van vakbekwaamheid en deskundigheid hebben. Samen met hen kijken we hoe de overstap naar een BIG registratie gerealiseerd kan worden.

Ten slotte: berichtgeving in de media

Naar aanleiding van het aanbieden van het advies aan de minister is er ook veel berichtgeving in de media geweest, onder andere een artikel in Trouw. In dit artikel zijn onze visie en plannen voor de toekomst helaas niet goed tot zijn recht gekomen, dus wij kunnen ons goed voorstellen dat dit tot vragen en zorgen heeft geleid, met name over de positie van masterpsychologen in de nieuwe beroepenstructuur. We hopen met het webinar en deze toelichting mogelijke zorgen weg genomen te hebben.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de visie en het doel van de samenwerkende verenigingen en wat we gezamenlijk doen om dat doel te bereiken bij iedereen bekend is. We willen namelijk graag – samen met onze leden – toewerken naar kwaliteit en helderheid voor cliënten en verwijzers in de toekomst, mét respect voor de kennis en kunde van vele ervaren collega’s.

Heeft nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar nvp@psychotherapie.nl