NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-10-2020

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor coronakosten

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor coronakosten

Zorgaanbieders krijgen een bijdrage voor de extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van corona. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen en worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020. Zorgaanbieders die de tegemoetkoming over 2020 aanvragen, krijgen deze in 2021 uitgekeerd.

Zie voor meer informatie over de regeling en de doelgroep de antwoorden op veelgestelde vragen.

Percentage
De impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen is nog onduidelijk. Om recht te kunnen doen aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, stellen de zorgverzekeraars de percentages voor de bijdrage vast op basis van de declaraties voor 2020. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

  • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
  • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
  • schoonmaak en afvalverwerking.

Vervolg
In 2021 worden de definitieve percentages vastgesteld en gecommuniceerd. Zorgaanbieders ontvangen dan ook meer informatie over het aanvragen van de bijdrage. Om de administratieve lasten voor alle betrokkenen beperkt te houden, hebben zorgverzekeraars een drempel van vijftig euro ingesteld voor de tegemoetkoming per zorgverzekeraarsconcern.

Lees hier het nieuwsbericht van ZN