Wachtwoord vergeten

Reactie 'de Nederlandse ggz' op Rijksbegroting

Reactie 'de Nederlandse ggz' op Rijksbegroting 15-09-2020

In de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting voor 2021 zijn de voorbereidingen opgenomen voor een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. Koepelorganisatie 'de Nederlandse ggz' vindt dat er voor patiënten met een complexe zorgvraag meer nodig is om zorg te bieden die op maat en op tijd is.

De curatieve geestelijke gezondheidszorg, die verleend wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, krijgt vanaf 2022 een nieuwe bekostiging. Ingewikkelde verantwoordingseisen en onbedoelde prikkels in het ggz-stelsel moeten dan tot het verleden behoren. De overgang van de oude naar de nieuwe bekostiging is zichtbaar in de Rijksbegroting 2021 door een fors lager budget voor de curatieve ggz in 2021 (minus EUR 1,25 miljard). Dit is een technisch-administratieve schuif die, wat 'de Nederlandse ggz' betreft, geen gevolgen mag hebben voor het verlenen van geestelijke gezondheidszorg in 2021.

Patiënten met complexe zorgvraag
Staatssecretaris Blokhuis heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de nieuwe bekostiging een bijdrage zal leveren aan de behandeling van patiënten met een complexe zorgvraag. De staatssecretaris wil dat de nieuwe bekostiging ertoe leidt dat zorgaanbieders reële vergoedingen ontvangen voor het behandelen van deze patiënten. Op dit moment zijn deze vergoedingen vaak niet kostendekkend. De nieuwe bekostiging biedt de ggz betere randvoorwaarden, maar het succes zal afhangen van het samenspel tussen financiers en zorgaanbieders. 

Verder benadrukt 'de Nederlandse ggz' het belang van samenwerking en het grootschalig inzetten op preventie en vroege signalering. 

Impuls voor suïcidepreventie
Het kabinet maakte vandaag ook bekend in de komende vijf jaar EUR 24 miljoen (EUR 4,8 miljoen per jaar) te investeren in suïcidepreventie, via de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. De Nederlandse ggz juicht deze investering, die bijdraagt aan de ambitie dat niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord zou moeten sterven, van harte toe.

Lees hier het hele bericht op de website van 'de Nederlandse ggz'

 « Terug naar overzicht