Wachtwoord vergeten

MIND Visie op het zorgstelsel: anders werken, denken en regelen

MIND Visie op het zorgstelsel: anders werken, denken en regelen 23-07-2020

MIND heeft imput gegeven op de contourennota van VWS die dit najaar zal verschijnen. MIND wil dat de focus ligt op preventie en waarin de zorg veel meer dan nu georganiseerd is rond de cliënt. Dit vraagt om zorg die verbonden is met alle domeinen die bepalend zijn voor het welzijn van een mens; zoals wonen, (arbeids)participatie en inkomen.

MIND wil dat het stelsel de veerkracht en vitaliteit van mensen stimuleert en hulp biedt die herstelgericht en mens-gestuurd is. Hiervoor zijn verbeteringen nodig in de toegankelijkheid, de uitvoerbaarheid, de betaalbaarheid en beheersbaarheid van de zorg. Om dit te bereiken moeten we anders denken, anders werken en anders regelen. 

Lees hier het hele nieuwsbericht« Terug naar overzicht