NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-07-2020

Advies stuurgroep: psychotherapeut artikel-14

Advies stuurgroep: psychotherapeut artikel-14

Psychotherapeut moet een artikel 14- beroep worden. Dat staat in het nieuwe advies van de stuurgroep die zich buigt over de psychologische beroepenstructuur. De stuurgroep vindt dat ‘een verdere verrijking van de beroepenstructuur op specialistenniveau nodig is om recht te doen aan de groei en verdieping van het vakgebied.’ 

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut
In het advies heeft de nieuwe beroepenstructuur één breed basisberoep: de gezondheidszorgpsycholoog generalist (gz-psycholoog generalist) op niveau artikel 3 in de wet BIG. De gz-psycholoog generalist heeft de mogelijkheid om zich te specialiseren tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of klinisch neuropsycholoog (KNP). Het specialisme KP-PT combineert en continueert twee bestaande richtingen.

Overgang
Voor alle BIG-geregistreerde psychotherapeuten met een gz-opleiding stelt het advies dat zij automatisch KP-PT zullen worden. Alle psychotherapeuten zonder gz-registratie en psychotherapeuten met een andere vooropleiding, zoals artsen, zullen meegenomen worden in een nader uit te werken overgangsregeling. Zodra hier meer duidelijk over is zullen we u verder informeren. 

Aantekeningen 
BIG-geregistreerde psychologen kunnen in de nieuwe beroepenstructuur een aantekening krijgen voor het kunnen bieden van methodische, doelgroep of referentiekadergebonden expertise.

De samenwerkende beroepsverenigingen streven ernaar om in nauwe samenwerking met de verenigingen die de aantekeningen vertegenwoordigen (‘wetenschappelijke verenigingen’) de nodige vervolgstappen te zetten, waaronder de totstandbrenging van een orgaan onder verantwoordelijkheid van de FGzPt met een kwaliteitsbewakende rol.

Achtergrond
De stuurgroep bestaat  uit de voorzitters van vijf verenigingen, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan en met ondersteuning van adviesbureau SIRM. De beroepsverenigingen NVP, het NIP en de NVGzP hebben het initiatief genomen om toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur. Daar hebben de LVVP en P3NL zich later bij aangesloten. De verenigingen willen met het advies voor een nieuwe beroepenstructuur een solide basis leggen voor betere (door)verwijzing van personen die baat hebben bij psychologische zorg, door meer zicht te bieden op de deskundigheden van psychologen. Het advies richt zich op de academische beroepen in de psychologische zorg en concentreert zich op de individuele gezondheidszorg. 

Reacties 
In april 2020 is het conceptadvies voor de beroepenstructuur gedeeld met diverse betrokken verenigingen. De stuurgroep heeft naar aanleiding hiervan diverse reacties ontvangen. Alle reacties zijn uitvoerig besproken en zorgvuldig meegewogen. De stuurgroep hoopt het advies eind augustus definitief vast te kunnen stellen en in september aan te kunnen bieden aan het ministerie van VWS.