NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

18-06-2020

Model supervisiecontract

Model supervisiecontract

Bij de start van een supervisieperiode stelt de supervisor psychotherapie samen met de supervisant een contract op. De NVP heeft hiervoor een algemeen supervisiecontract opgesteld, dat alle supervisoren psychotherapie als voorbeeld kunnen gebruiken om deze afspraken vast te leggen. Dit modelcontract is beschikbaar als word-document, zodat u het gemakkelijk kunt aanpassen.

Waarom een supervisiecontract
Als de verwachtingen en afspraken duidelijk zijn vastgelegd is er minder kans dat misverstanden het supervisieproces verstoren. Het is daarom belangrijk dat een aantal afspraken wordt vastgelegd in een contract tussen supervisant en supervisor.

Over het modelcontract
De verplichtingen die elders in regelgeving (FGzPt, Beroepscode, etc.) zijn vastgelegd staan niet apart benoemd. Iedere supervisor is gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten en dient op de hoogte te blijven van de wet- en regelgeving die relevant is bij de uitoefening van het beroep. Deze informatie is niet in het voorbeeld Supervisiecontract opgenomen.

Open hier het supervisiecontract