NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-06-2020

Verzoek verhoging opleidingsplaatsen

Verzoek verhoging opleidingsplaatsen

De NVP heeft VWS gevraagd om het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor 2021 niet te verlagen tot naar 139 maar vast te houden aan het aantal aanvragen van 166. Het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor het BIG-beroep psychotherapeut was vorig jaar in eerste instantie drastisch verlaagd, maar later, mede na bezwaar van onze kant, omhoog bijgsteld. Dit jaar is het aantal opleidingsplaatsen opnieuw een stuk lager dan het advies van het Capaciteitsorgaan.  

Aantal instroomplaatsen
Het ministerie van VWS heeft op 13 mei 2020 het aantal subsidiabele instroomplaatsen bekendgemaakt voor de toewijzing van 2021. Het aantal instroomplaatsen voor de verschillende opleidingen is aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Aantal subsidiabele instroomplaatsen toewijzing 2021

Opleiding: Aantal:
GZ-psycholoog 787
Psychotherapeut 139
Klinisch psycholoog 184
Klinisch Neuropsycholoog 26
Verpleegkundig specialist ggz 115

Opleiding noodzakelijk 
In een brief aan VWS zet de NVP uiteen dat juist het opleiden van professionals in de ggz één van de factoren is die een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de wachtlijsten. Daarnaast zijn er in de instellingen te weinig regiebehandelaren waardoor de caseload van regiebehandelaren onder wiens verantwoordelijkheid gewerkt wordt, soms onaanvaardbaar hoog is. De kwaliteit van de zorg staat als gevolg van de marktwerking onder druk. De NVP ziet opleiden als een noodzakelijk tegenwicht. 

Rekenmodel
Het Capaciteitsorgaan heeft erkend dat in het rekenmodel waarop de raming gebaseerd is enige tekortkomingen zitten. Hierdoor wordt het aantal instroomaantallen structureel te laag in geschat. Voor de psychotherapeut lijkt het er bovendien op dat VWS anticipeert op veranderingen in de beroepenstructuur, terwijl die eventuele veranderingen nog niet zeker zijn en het nog enkele jaren zal duren voordat daar uitvoering aan gegeven kan worden. Bovendien is te verwachten dat als deze veranderingen er wel komen, er ook een toename in vraag naar psychotherapeuten kan worden verwacht. De gevolgen van een tekort aan opleidingsplaatsen zullen echter wel direct merkbaar zijn in de zorg.