NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-04-2020

Informatie herregistratie en accreditatie

Informatie herregistratie en accreditatie

Het corona-virus heeft ook gevolgen voor (na)scholing en dus ook voor accreditatie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Psychotherapie. De NVP heeft besloten de accreditatietermijn met 6 maanden te verlengen in geval van nascholingen waarvan de accreditatietermijn vóór 1 januari 2021 verloopt. Deze verlenging wordt automatisch verwerkt in PE-online.

Nascholing
Geaccrediteerde nascholingen, die normaal gesproken plaatsvinden door middel van fysieke bijeenkomsten worden nu soms gegeven in de vorm van online nascholingen. De NVP gaat hier flexibel mee om. Dit betekent dat het niet nodig is een nieuwe aanvraag voor accreditatie te doen, als een cursus als digitale nascholing wordt voortgezet. 

Voor bijeenkomsten die worden uitgesteld en waarvan de accreditatieaanvraag nog in behandeling is, zal worden uitgegaan van de nieuwe uitvoeringsdatum.

Voor nieuwe aanvragen geldt dat via PE-online de mogelijkheid wordt geboden om accreditatie aan te vragen voor online nascholingen.

Vragen?
Als het nodig is, zullen we in de komende maanden opnieuw kijken naar het verder verlengen van de accreditatietermijnen.
Als u nog vragen heeft over online nascholingen of het verschuiven van de accreditatietermijn dan kunt u een mail sturen naar nvp@psychotherapie.nl.