NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-04-2020

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona) aangepast

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona) aangepast

De geestelijke gezondheidszorg heeft de eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 aangepast. De tweede versie van de richtlijn is op 3 april gepubliceerd op GGZ Standaarden. De richtlijn wordt met regelmaat aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De meest actuele versie van de richtlijn staat altijd op GGZ Standaarden.

Belangrijke wijzigingen

  • De tekst over de keuze voor face to face behandelingen dan wel alternatieve vormen van behandeling (bijvoorbeeld via beeldbellen) is aangepast.
     
  • Intramurale GGZ testen op COVID-19 kunnen ook door de specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist worden geïndiceerd.
     
  • De teksten over het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verbeterd (bijvoorbeeld in de paragraaf over ambulante begeleiding).
     
  • In de paragraaf Psychische zorg bij corona zijn de teksten over de kindcheck, het bespreken van de gezinssituatie en de mantelzorgverleningscheck aangepast.

Een compleet overzicht van de wijzigingen staat in het onderdeel Versiebeheer van de standaard.

De wijzigingen zijn in de week van 30 maart tot stand gekomen na onderling overleg tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. De richtlijn is goedgekeurd door het RIVM en het versiebeheer berust bij AKWA GGZ.