NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-03-2020

Afspraken over financiƫle zekerheid zorgaanbieders WMO en Jeugdwet

Afspraken over financiƫle zekerheid zorgaanbieders WMO en Jeugdwet

De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Het gaat om tijdelijke maatregelen voor onder meer:

  • het financieren van extra kosten
  • compensatie voor omzetderving
  • het op peil houden van liquiditeit
  • het versoepelen van verantwoording

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwacht veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Hiermee brengt de uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met zich mee.

Financiële zekerheid tot in elk geval 1 juni 2020

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning, financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020.

Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige zorg en ondersteuning.

Zie het bericht: Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders (Rijksoverheid – 25 maart 2020)

Bron: Psynip