NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

06-02-2020

Uitspraak van de maand februari

Uitspraak van de maand februari

Deze maand bespreken we een zaak waarbij de klager de psychotherapeut verwijt dat hij intiem is geweest tijdens behandelsessies, dat hij het beroepsgeheim geschonden heeft, geen behandelplan heeft opgesteld en een adequate behandeling (EMDR) heeft geweigerd. Hij zou de klager aanzetten tot agressief gedrag en behandeling hebben afgedwongen op oneigenlijke gronden. Het college verklaart de klacht met betrekking tot de schending van beroepsgeheim gegrond en wijst de klacht voor het overige af. Verweerder had volgens het college toestemming moeten vragen aan klager om informatie te delen met de reclassering. Het feit dat deze informatie niet nieuw was en dat verweerder zich onder druk gezet voelde door de reclassering doet aan het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen niet af. Gedeeltelijk gegrond.
Datum uitspraak: 05-04-2019 (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
Maatregel: waarschuwing.
Lees hier de uitspraak.

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.