Wachtwoord vergeten

Uitspraak van de maand november

Uitspraak van de maand november 14-11-2019

Deze maand bespreken we een zaak tegen een psychotherapeut die is behandeld ter openbare zitting van 2 maart 2018. In deze zaak erkend de verweerder dat hij uiteindelijk de controle over de uitvoering van de behandeling van klaagster (en zijn andere patiënten) is kwijtgeraakt. Hij is ernstig tekort geschoten in de (continuïteit van de) zorg voor klaagster. Verweerder heeft door de hem verweten gedragingen – de wijze waarop hij de praktijk uitoefende, het niet functioneren als hulpverlener, het gebrek aan continuïteit van zorg voor een kwetsbare patiënt –  het vertrouwen in de beroepsgroep ernstig ondermijnd. Verweerder, die heeft benoemd psychotisch te zijn geweest en met waangedachten te hebben gekampt, heeft hieraan geen consequenties verbonden maar bleef met de zichzelf (op naam van anderen) voorgeschreven medicatie aan het werk zonder professionele hulp of intervisie. Ten slotte konden patiënten hem helemaal niet meer bereiken.

De praktijk is nog steeds niet afgebouwd en ook failliet. Verweerder meent dat hij ondanks dit alles, het voortdurende gebruik van medicatie en het feit dat hij niet hersteld is - van een aanvang van de gestelde behandeling is niet gebleken – in staat is om patiënten te behandelen. Het college is van oordeel dat de gedragingen van verweerder zodanig in strijd zijn met hetgeen van een goede zorgverlener, die de zorg heeft voor een kwetsbare groep patiënten, verwacht mag worden dat alleen de zwaarste maatregel, te weten doorhaling van de inschrijving, passend en geboden is om te voorkomen dat patiënten aan die gedragingen worden blootgesteld. Het belang van de bescherming van de individuele gezondheidszorg (artikel 48, lid 7 en 8 wet BIG) vordert voorts dat deze doorhaling zal worden gecombineerd met een onmiddellijke schorsing als hieronder weergegeven.
Datum uitspraak: 09-04-2018 (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle)
Uitspraak: Doorhaling.
Lees hier de uitspraak

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.« Terug naar overzicht