NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-10-2019

Psychotherapeut- artikel 14 onderdeel van nieuwe samenwerking

Psychotherapeut- artikel 14 onderdeel van nieuwe samenwerking

Het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ is van start gegaan! Ons traject ‘psychotherapeut naar artikel 14’ is een belangrijk onderdeel van het beroepengebouw en is daarom opgenomen in dit bredere project van de vier beroepsverenigingen: de NVP, de NVGzP, het NIP en de NVO. De NVP zal ook hier zich hard maken voor de positionering van de psychotherapeut als specialist.

De stuurgroep
Zes voorzitters van verenigingen in de psychologische en pedagogische zorg ondertekenden gisteren de opdrachtbrieven aan Alexander Rinnooy Kan en adviesbureau SiRM – Strategies in Regulated Markets. Het betreft de vier beroepsverenigingen die zich richten op de ontwikkeling van psychologische en pedagogische beroepen, de NVP, de NVGzP, het NIP en de NVO en de twee verenigingen die naast het NIP de psychologische en/of pedagogische beroepsgroepen vertegenwoordigen in het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg, de LVVP en P3NL. De zes voorzitters vormen onder leiding van Alexander Rinnooy Kan de stuurgroep van het project.

Over het project
Het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ moet voor cliënten en verwijzers duidelijker maken welke professional welke deskundigheid in huis heeft om er zo voor te zorgen dat cliënten sneller de juiste zorg krijgen. 

Tijdens de voorbereidende fase is er veel voorwerk gedaan waaronder een inventarisatie van de huidige stand van zaken en ervaren knelpunten. Het rapport hiervan is verschenen op 29 januari 2019. Het project kent een looptijd tot december 2020.

Artikel 14
De NVP spant zich al lange tijd in om de psychotherapeut wettelijk te positioneren als specialistisch beroep (artikel 14 Wet BIG). De NVP en de NVGzP bereikten eerder overeenstemming om de twee beroepen samen te voegen en toe te werken naar een artikel 14 specialisme ‘klinisch psycholoog - psychotherapeut’.

Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.