Wachtwoord vergeten

Rapport Zorg voor veiligheid mensen met EPA

Rapport Zorg voor veiligheid mensen met EPA 18-04-2019

Nederland telt ongeveer 250.000 tot 300.000 mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Ongeveer 20.000 mensen uit deze groep verkeren in acute zorgnood. Voor hen is de problematiek vaak chronisch en meervoudig. Het huidige zorgstelsel is zo ingericht dat niet de zorgbehoefte van de patiënt met een EPA centraal staat, maar dat het zorgaanbod van instellingen leidend is. De Onderzoeksraad heeft zeven casussen onderzocht waarbij de veiligheid van deze mensen en hun omgeving in het geding was.

De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving is onvoldoende geborgd in het huidige zorgsysteem. De complexe problematiek is daarnaast van invloed op hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn zij voor zorg en hulp afhankelijk van veel verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Daardoor ontstaat geen compleet beeld van de patiënt en wordt niet de juiste hulp geboden. Zorgverleners zijn vaak niet goed op de hoogte van het gevaar dat patiënten met een ernstige psychische aandoening vormen voor zichzelf en hun omgeving, 

De Onderzoeksraad doet een paar aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zo zou het beter zijn als de zorgverleners een gezamenlijk budget krijgen. Ook zouden de partijen meer informatie moeten uitwisselen. Daarbij kunnen ze volgens de OVV gebruikmaken van de ruimte die het beroepsgeheim biedt.

Bron en lees meer: Onderzoeksraad

Lees hier het rapport ‘Zorg voor veiligheid – Veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving’

Lees hier ook het bericht op NOS« Terug naar overzicht