NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-02-2019

Rapport beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg

Rapport beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg

De beroepsverenigingen NVP, NVGzP, NVO en NIP hebben een inventarisatie laten maken van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd: een eerste stap om te komen tot een nieuw beroepengebouw. P3NL is voorzitter van dit project.

Deze eerste fase bestond uit een verkenning van de onduidelijkheden en knelpunten binnen de (individuele) psychologische en pedagogische zorg vanuit het perspectief van cliënten, hun naasten en de professionals. Resultaat van fase één is het een rapport van bureau SiRM, dat in de volle breedte laat zien waar psychologische en pedagogische zorg geboden wordt, in welke mate en aan hoeveel cliënten. De rapportage laat ook zien wat een wirwar er bestaat aan opleidingen en registraties. De inventarisatie schetst een beeld van de diversiteit aan hulpvragen en de huidige onduidelijkheid van de beroepenstructuur voor cliënten, naasten én professionals.

Deze verkenning biedt een fundament voor het ontwikkelen van een heldere beroepenstructuur voor psychologische en pedagogische zorg. Dat is de volgende stap in dit gezamenlijke project.

De NVP werkt ook aan het traject waarbij de psychotherapeut een artikel 14-specialist wordt. Vanzelfsprekend wordt dit geïntegreerd in deze bredere herziening van het beroepengebouw.  

Lees hier het rapport