NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Astrid Nolet
Auteur: Astrid Nolet
30-11-2022

Een therapeut is nog geen psychotherapeut

Bij het lezen van het interview met Sara Kroos in de VM van 19 november 2022 werd ik verdrietig en boos. Verdrietig over wat Sara is aangedaan en boos op de therapeut die zo ernstig de fout is ingegaan en haar seksueel misbruikte, met alle gevolgen van dien. Het artikel roept ook vragen op en het was mooi geweest als de auteur hierover duidelijkheid had gegeven voor (toekomstige) cliënten. Want de meeste mensen weten helemaal niet dat iedereen zich therapeut mag noemen. En dat Sara zich daarom niet kon beroepen op het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Therapeut
Dat ‘therapeut’ geen wettelijk beschermde beroepstitel is voor de gemiddelde Nederlander niet duidelijk. Iedereen kan zich immers therapeut noemen. Dat betekent dus ook dat een pedicure of bloemist die een cursus EMDR heeft gedaan zich ‘EMDR- therapeut’ mag noemen. En precies dat heeft grote gevolgen voor de cliënt.

BIG-register
De therapeut van Sara werkte in een instelling en stond onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar met BIG-registratie. Maar wat de opleiding en bevoegdheden van de therapeute zelf was, staat niet in het artikel. Er wordt wel gesproken over een EMDR- therapeut en een systeemtherapeut. U en ik weten dat dit geen ‘beroepen’ zijn die geregistreerd staan in het BIG-register maar de gemiddelde cliënt weet dat niet. En overziet ook niet dat ze daarmee niet onder het medisch tuchtrecht vallen.

Professional
Een complex trauma vraagt om een gespecialiseerde behandeling van een professional: een behandelaar die in samenspraak met de cliënt op basis van psychodiagnostiek een overwogen behandelplan opstelt, met een behandeldoel en een keuze voor een behandelmethode(n) in het kader van een psychotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld een psychotherapeut.

Verschil psychotherapeut en therapeut
Een psychotherapeut is ook een therapeut. Maar dan één met een gedegen opleiding van minimaal 9 jaar en een registratie in het BIG-register. Psychotherapeut is een beschermd beroep. Een psychotherapeut heeft geleerd om te gaan met gevoelens van overdracht en tegenoverdracht. En voor dit beroep geldt dat grensoverschrijdend gedrag zoals dit voor een tuchtrechter afgestraft zou worden.

Maar een psychotherapeut kan tegelijkertijd ook EMDR- therapeut of systeemtherapeut zijn. Toch blijft de basis dan het BIG-beroep psychotherapeut. En precies dat onderscheid is voor veel cliënten volstrekt onhelder. 

Beroepstitel en BIG eerst
Daarom strijden wij er als beroepsvereniging voor dat zorgverleners eerst hun beroepstitel (zoals psychotherapeut, klinisch psycholoog, gezondheidszorg psycholoog of psychiater) noemen en hun BIG-nummer kenbaar maken. En pas daarna vermelden welke methodische specialisaties (bijvoorbeeld EMDR) ze gebruiken.

Zo is het voor cliënten duidelijk of ze te maken hebben met een BIG-professional die voldoet aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen en eisen voor (her)registratie. Want alleen dan kunnen ze rekenen op een kwalitatief goede behandeling en zijn ze tegelijkertijd beschermd door het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Astrid Nolet
Auteur: Astrid Nolet