Wachtwoord vergeten

Klachtencommissie

Een klachtencommissie is niet verplicht, maar kan wel als belangrijk tussenstation dienen om te voorkomen dat de klager naar de landelijke geschillencommissie gaat. Daarom kiest de NVP ervoor om ook een klachtencommisie in te stellen. Dit doen we samen met de NVGzP.  Lees hier meer over onze klachtenregeling.

De actuele samenstelling van de klachtencommissie:

  • mr. R.F. (Rein) Baneke (voorzitter)
  • drs. J.G. (Hans) Bosman (plaatsvervangend voorzitter)
  • mw. drs. L.J.J.M. (Lidwien) Geertjens (lid namens beroepsgroep)
  • drs. C.J. (Kees Jan) van der Boom (plaatsvervanger lid namens de beroepsgroep)
  • mw. G.C.M. (Trudy) Jansen (lid namens patiëntenorganisatie)
  • de heer mr. D.C.J. Frijlink (Dick), ambtelijke secretaris.

 

Uitspraken klachtencommissie

  • Op 13 februari 2017 heeft de klachtencommissie de ondertekende klacht d.d. 26 januari 2017 ontvangen van de klaagster. De klacht is door de commissie doorgeleid aan de zorgaanbieder die op 23 februari 2017 een verweerschrift aan de commissie heeft gestuurd. Het verweerschrift is door de commissie ter kennisneming doorgeleid aan de klaagster. Voor het horen van de partijen is op 9 maart 2017 een hoorzitting ten kantore van de NVP te Utrecht georganiseerd. Bij deze hoorzitting waren zowel de klaagster als de zorgaanbieder aanwezig. Klacht 1: Het verstrekken van onjuiste informatie over de aanmeldprocedure en de wachttijd. Klacht 2: Het zonder toestemming delen van haar persoonsgegevens met een andere praktijk. Klacht 3: Onzorgvuldigheid in beroepsmatig handelen.

Uitspraak: de commissie verklaart de klachten gegrond.
Datum uitspraak: 9 maart 2017 door de Klachtencommissie NVP en NVGzP te Utrecht,
Lees hier de uitspraak