Wachtwoord vergeten

Registreren als supervisor

Klik hier om direct aan te melden als supervisor (pe-online)

Voorwaarden voor registratie als supervisor

  • U bent minimaal vijf jaar BIG-geregistreerd als psychotherapeut en/of klinisch psycholoog en/of psychiater;
  • U bent gemiddeld minimaal acht uur per week werkzaam als zodanig (psychotherapeutische behandeling van cliënten/ cliëntsystemen);*
  • Er zijn u geen sancties opgelegd door het tuchtcollege of justitie voor verwijtbaar beroepsmatig handelen (een ‘waarschuwing’ van het Tuchtcollege is geen bezwaar voor inschrijving);
  • U draagt ook na inschrijving in het register, verantwoordelijkheid voor de naleving van hetgeen bepaald is in de kwalificatieregeling;
  • Indien u niet meer kunt voldoen aan de gestelde vereisten, informeert u hierover de supervisant(en) en de commissie supervisoren.

*Supervisoren die willen dat voor hen een uitzondering wordt gemaakt kunnen een beargumenteerd verzoek indienen bij de commissie.

Er zijn 2 manieren om opgenomen te worden in het register.

1. Overgangsregeling
Iedereen die in aanmerking komt voor de overgangsregeling, kan in het register worden ingeschreven. Voor de overgangsregling komen in aanmerking: psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen die:

  • minimaal 5 jaar ingeschreven zijn in het betreffende BIG-register;
  • (gemiddeld) minimaal 8 uur per week werkzaam zijn;
  • gewoon lid zijn van een specialistische psychotherapievereniging;
  • voor 1 januari 2011 zijn erkend als supervisor door een specialistische psychotherapievereniging.

2. Supervisorencursus
Voldoet u niet aan de overgangsregeling? Dan kun u NVP-supervisor worden door het volgen van één van de geaccrediteerde supervisorencursussen. Dit kunnen cursussen zijn die door specialistische psychotherapieverenigingen worden gegeven, andere psychotherapieverenigingen (bijv. Pesso, EMDR, etc), RINO´s of in company cursussen. Na afloop van de cursus krijgt u van de hoofdopleider van de cursus het ingevulde formulier ‘beoordeling deelname supervisorencursus

Gekoppeld aan deze supervisiecursus geeft u een jaar supervisie onder supervisie van een leersupervisor, een supervisor met minimaal vijf jaar ervaring in het geven van supervisie aan geregistreerde of aspirant psychotherapeuten, klinisch psychologen of psychiaters. Om een leersupervisor te vinden kunt u het online supervisorenregister raadplegen.

Met supervisie onder supervisie kan worden begonnen indien er minimaal twee dagdelen van de cursus zijn gevolgd. Hiervoor gelden aparte criteria. Er wordt hierbij een supervisiecontract opgesteld.

Bij afsluiting van de leersupervisie wordt een eindverklaring ingevuld en een eindverslag opgesteld.

 

Algemene informatie:
Registratieregeling Supervisor Psychotherapie