Wachtwoord vergeten

Cursussen

NVP-supervisor wordt u door het volgen van één van de door de NVP-commissie Supervisoren Psychotherapie erkende supervisorencursussen. Dit kunnen cursussen zijn die worden gegeven door de RINO’s,  specialistische psychotherapieverenigingen, andere psychotherapieverenigingen, of in company cursussen. Na afloop van de cursus krijgt u van de hoofdopleider van de cursus het ingevulde formulier ‘beoordeling deelname supervisorencursus’.
Klik hier voor een overzicht van de erkende supervisorencursussen. 

Leersupervisie
Naast het volgen van deze supervisiecursus geeft u gedurende een periode, verspreid over de tijd (gemiddeld neemt dit een jaar in beslag), supervisie aan twee supervisanten (per persoon minimaal 10 seperate supervisiesessies) onder supervisie (minimaals 8 sessies) van een NVP-leersupervisor. Deze hebben een BIG-registratie als psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater, of zijn in opleiding voor één van deze beroepen.

Met het leersupervisietraject, d.w.z. de supervisie onder supervisie van een NVP-leersupervisor, kan worden begonnen indien er minimaal twee dagdelen van de cursus zijn gevolgd. Hiervoor gelden aparte criteria.  Er wordt hierbij een contract leersupervisie opgesteld.

Bij afsluiting van de leersupervisie wordt een eindverklaring ingevuld en een eindverslag opgesteld.

Overige voorwaarden

  • Naast het met een positief resultaat afsluiten van een door de commissie Supervisoren Psychotherapie erkende supervisorencursus en het leersupervisietraject dient u het moment dat u een verzoek indient voor registratie als NVP-supervisor minimaal 5 jaar ingeschreven te zijn in het BIG-register Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater
  • Er mag geen sprake zijn van een tuchtrechtelijke sanctie van een berisping of zwaarder, opgelegd door een tuchtcollege.
  • Tevens dient u minimaal (gemiddeld) 8 uur van uw werkzaamheden per week te besteden aan de psychotherapeutische behandeling van cliënten/ cliëntsystemen.

NVP-supervisoren die (op afzienbare termijn) niet langer kunnen voldoen aan de gestelde vereisten (zoals BIG-registratie), starten geen nieuwe supervisie c.q. geven dit tijdig door aan hun supervisant(en) én de commissie Supervisoren Psychotherapie.

Nota bene: Er zijn enkele specialistische psychotherapieverenigingen die m.b.t. de eigen supervisoren eveneens uitgaan van een kwalificatie als leersupervisor. Deze leersupervisoren hebben niet altijd een registratie als NVP-leersupervisor.

Een NVP-leersupervisor kunt u hier vinden, klik bij registratie op leersupervisor. Niet alle velden hoeven te worden ingevuld.

  • Wilt u een cursus aanmelden?

U kunt uw supervisorencursus aanmelden voor accreditatie via het aanmeldformulier supervisorencursus.

Hier vindt u de toetsingscriteria aan de hand waarvan de supervisorencursussen worden beoordeeld.

Het tarief voor accreditatie is vastgesteld op 250,-. Dit bedrag heeft betrekking op de beoordeling, een eventuele herbeoordeling o.g.v. aanbevelingen commissie of latere bijstellingen na wijzigingen in programma (bijv. n.a.v. evaluaties). Het bedrag geldt voor de uitvoeringen van de cursus (op voorwaarde van positieve evaluaties) gedurende een periode van 3 jaar. Geaccrediteerde cursussen worden vermeld op deze website.