Wachtwoord vergeten

Cursussen

NVP-supervisor wordt u door het volgen van één van de geaccrediteerde supervisorencursussen. Dit kunnen cursussen zijn die door specialistische psychotherapieverenigingen worden gegeven, andere psychotherapieverenigingen, RINO´s of in company cursussen. Na afloop van de cursus krijgt u van de hoofdopleider van de cursus het ingevulde formulier ‘beoordeling deelname supervisorencursus’

Gekoppeld aan deze supervisiecursus geeft u een jaar supervisie onder supervisie (aan te tonen aan de hand van de verslaglegging). Tevens volgt u één jaar supervisie bij een leersupervisor, een supervisor met minimaal vijf jaar ervaring in het geven van supervisie aan geregistreerde of aspirant psychotherapeuten, klinisch psychologen of psychiaters.

Met supervisie onder supervisie kan worden begonnen indien er minimaal twee dagdelen van de cursus zijn gevolgd. Hiervoor gelden aparte criteria.  Er wordt hierbij een supervisiecontract opgesteld.

Bij afsluiting van de leersupervisie wordt een eindverklaring ingevuld en een eindverslag opgesteld.

Download hier het overzicht van geaccrediteerde supervisorencursussen

  • Wilt u een cursus aanmelden?

U kunt uw supervisorencursus aanmelden voor accreditatie via het aanmeldformulier supervisorencursus.

Hier vindt u de toetsingscriteria aan de hand waarvan de supervisorencursussen worden beoordeeld.

Het tarief voor accreditatie is vastgesteld op 250,-. Dit bedrag heeft betrekking op de beoordeling, een eventuele herbeoordeling o.g.v. aanbevelingen commissie of latere bijstellingen na wijzigingen in programma (bijv. n.a.v. evaluaties). Het bedrag geldt voor de uitvoeringen van de cursus (op voorwaarde van positieve evaluaties) gedurende een periode van 3 jaar. Geaccrediteerde cursussen worden vermeld op deze website.