Wachtwoord vergeten

Generieke module

Psychotherapie is een verzameling van behandelvormen. Psychotherapeutische behandeling is erop gericht om psychische stoornissen en/of ernstige psychische problemen op te heffen of te verminderen, en de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren.
 

Waarom een Generieke Module Psychotherapie?

Voor cliënten en hun naasten bestaan er veel onduidelijkheden over psychotherapie. Vaak is niet duidelijk welke behandelingen er onder vallen, wanneer deze kunnen worden toegepast met welk doel, welke type behandelaar daarbij hoort en wat de te verwachten resultaten zijn. Zorgverleners lopen tegen vergelijkbare vragen aan. Door het ontbreken van toegankelijke en duidelijk geordende informatie over psychotherapeutische behandelingen, is het moeilijk om cliënten goed te informeren en mee te nemen in een proces van gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over inkoop en vergoeding door zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de inhoud (behandelvormen) als de omvang. Duidelijkheid over inhoud en (kosten)effectiviteit draagt bij aan besluitvorming over het vergoedingenbeleid.

De NVP gaat samen met de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) deze vragen, samen met andere belanghebbende organisaties binnen het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, beantwoorden in een Generieke module psychotherapeutische behandelingen.

Doelstelling
Ontwikkelen van een Generieke module psychotherapeutische behandelingen, om:
• Cliënten en hun naasten inzicht te bieden in de inhoud en organisatie van psychotherapeutische zorg, waardoor zij beter in staat zijn keuzes te maken, regie te voeren en te komen tot gezamenlijke besluitvorming;
• Een breed gedragen kwaliteitskader te bieden dat beroepsbeoefenaren, beroepsorganisaties en zorgverzekeraars handvatten biedt voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van psychotherapie.

Verwachte resultaten
1. Een breed gedragen Generieke module psychotherapeutische behandelingen.
2. Het versterken van de samenwerking tussen organisatie van psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.
3. Stimuleren van cliëntgericht inkoopbeleid.
4. Een cliëntenversie van de Generieke module psychotherapeutische behandelingen.

Werkwijze
Ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling zijn werkgroepen samengesteld met inhoudsdeskundigen. De concept Generieke module psychotherapeutische behandelingen wordt aan belanghebbende organisaties voor commentaar voorgelegd. De definitieve versie wordt ter autorisatie aan hen voorgelegd.

De stuurgroep van dit project bestaat uit Jack Dekker (voorzitter), Kirsten Hauber (NVP), Arnold van Emmerik (VGCt), Arnoud Arntz (voorzitter werkgroep Inhoud) en Sjoerd Colijn (voorzitter werkgroep Context en kwaliteit).
Kijk hier naar de samenstelling werkgroepen

De eerste bijeenkomst van de werkgroepen was op 20 mei 2015. De werkgroepen komen tot en met november 2015 een aantal keer bijeen met de bedoeling in november een concepttekst gereed te hebben. De stuurgroep zal deze tekst vaststellen waarna de belanghebbende organisaties de concepttekst van commentaar kunnen voorzien. Na terugkoppeling in de werkgroepen stelt de stuurgroep de herziene tekst vast, die ter autorisatie aan de belanghebbende organisaties wordt voorgelegd.
 
Looptijd
1 januari 2015 tot 30 juni 2016

Uitvoerder & projectleider
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (penvoerder)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
Projectleider: Hans Blaauwbroek

Lees hier het projectvoorstel