Wachtwoord vergeten

Generieke module

In de Generieke module Psychotherapie beschrijven we wat psychotherapie is,  welkebpsychotherapeutische behandelingen en interventies er zijn, wat de cliënt van de diverse behandelingen kan verwachten. Alle keuzemogelijkheden staan op een rij.

Ook wordt duidelijk beschreven wat het verschil is tussen de professionals: de psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zijn breed opgeleid om psychotherapie behandelingen uit te voeren. Andere professionals richten zich veelal op cognitieve gedragstherapie en doen onderdelen van een behandeling.’

De module beschrijft kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten.

De module geeft duidelijkheid aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en welke professionals zijn opgeleid om psychotherapie te geven. 

De NVP en VGCt hebben het initiatief genomen voor deze module en hierin de samenwerking gezocht. 

Waarom een Generieke Module Psychotherapie?

Voor cliënten en hun naasten bestaan er veel onduidelijkheden over psychotherapie. Vaak is niet duidelijk welke behandelingen er onder vallen, wanneer deze kunnen worden toegepast met welk doel, welke type behandelaar daarbij hoort en wat de te verwachten resultaten zijn. Zorgverleners lopen tegen vergelijkbare vragen aan. Door het ontbreken van toegankelijke en duidelijk geordende informatie over psychotherapeutische behandelingen, is het moeilijk om cliënten goed te informeren en mee te nemen in een proces van gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over inkoop en vergoeding door zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de inhoud (behandelvormen) als de omvang. Duidelijkheid over inhoud en (kosten)effectiviteit draagt bij aan besluitvorming over het vergoedingenbeleid.