Wachtwoord vergeten

Ledenraad akkoord met uitbreiding ledenpakket Tijdschrift voor Psychotherapie en contributiestructuur 2016

26-11-2015

De NVP kijkt terug op een ledenraadsvergadering met een aantal prachtige uitkomsten. Dinsdag 24 november stemde de ledenraad in met de uitbreiding van het ledenpakket met het Tijdschrift voor Psychotherapie (TvP). Deze koppeling tussen NVP en TvP was een lang gekoesterde wens van de NVP en het tijdschrift. De ledenraad heeft daarnaast een aanpassing in de contributiestructuur geaccordeerd en de lidmaatschapstarieven voor 2016 vastgesteld. Verder stonden het werkplan 2016 en de begroting 2016 op de agenda.

Tijdschrift voor Psychotherapie
Als wetenschappelijke vereniging wil de NVP wetenschappelijke informatie zo toegankelijk mogelijk maken voor haar leden. Met ingang van 1 januari 2016 krijgen alle NVP-leden voor slechts € 30 een online abonnement op het Tijdschrift voor Psychotherapie.
In eerder peilingen gaven leden aan een koppeling tussen lidmaatschap en abonnement alleen wenselijk te vinden als de kosten beperkt zouden blijven. Dat is gelukt. De kosten van het digitale tijdschrift bedragen normaal € 83 per abonnement. Voor NVP -leden betekent dit een korting van maar liefst € 53 per jaar. Meer informatie ontvangt u binnen twee weken via de nieuwsattenderingen.

Aanpassing contributiestructuur: belangstellenden
Met ingang van 2016 is het voor geïnteresseerden (niet BIG-geregistreerde psychotherapeuten) mogelijk om voor € 85 per jaar ‘belangstellende’ van de NVP te worden. De NVP wil informatie over psychotherapie beschikbaar maken voor breder publiek. Psychotherapie leeft. Het is een containerbegrip in het ggz- veld, maar ook een begrip dat als ankerpunt wordt gebruikt voor kwalitatief verantwoorde ggz. De centrale rol die de NVP op dit moment heeft ten behoeve van de psychotherapeuten en de psychotherapie willen we daarom niet alleen beperken tot de BIG geregistreerd psychotherapeuten.

Belangstellenden krijgen een aparte status: ze hebben niet dezelfde voordelen en rechten als leden maar krijgen bijvoorbeeld wel een kleine(re) korting bij inschrijving op de Dag voor de Psychotherapie en ze ontvangen het Tijdschrift voor Psychotherapie. Belangstellenden kunnen bijvoorbeeld zijn: basispsychologen, gz-pychologen, orthopedagogen, psychiaters > 1998 (niet pt), beleidsmakers en andere geïnteresseerde Nederlandse burgers.  

Het NVP- lidmaatschap blijft voorbehouden aan BIG- geregistreerde psychotherapeuten en psychotherapeuten in opleiding.

Contributietarieven 2016
De tarieven zijn aangepast met de uitbreiding van het online abonnement op het Tijdschrift voor Psychotherapie. Voor aspirant leden is het bedrag ten opzichte van 2015 gelijk gebleven.                                                              

   2016  2015
Gewoon lid, incl.Tijdschrift voor Psychotherapie    € 340,-     € 310,-

Aspirant lid/Jong NVP incl. Tijdschrift voor Psychotherapie
(blijft gelijk)*

  € 125,-     € 125,-

Senioren (67+) incl. Tijdschrift voor Psychothrapie                       

  € 260,-      € 230,-
Belangstellenden incl. Tijdschrift voor Psychotherapie   € 85,-    nvt

Met oog op de herregistratie voor het BIG register wordt er in 2017 nog een nieuwe ledencategorie toegevoegd: psychotherapeut- niet praktiserend. Hierbij gaat het om psychotherapeuten die niet meer voldoende uren werkzaam kunnen zijn voor hun BIG registratie. De NVP vindt het belangrijk om ook deze groep bij de vereniging te blijven betrekken.

*KP-ers in opleiding kunnen tevens lid worden als aspirant-lid/Jong NVP.

 « Terug naar overzicht