Wachtwoord vergeten

Maak vast kennis met de sprekers van de vier ateliers van de Dag van de Psychotherapie

23-11-2015

De Dag van de Psychotherapie heeft 18 december a.s. niet alleen boeiende hoofdsprekers maar ook 4 inspirerende 'ateliers' die in twee rondes parallelsessies worden gegeven. Hieronder voor de deelnemers vast een voorproefje. En voor wie nog geen voorkeur heeft doorgegeven wellicht inspiratie om alsnog een keuze te maken. 

a. Psychotherapie: een maatpak? - Willem Heuves
Als het over psychotherapie gaat, dan wil iedereen wel een maatpak krijgen of verschaffen; maar de tegenstelling is meer schijn dan realiteit en berust op enkele hardnekkige misverstanden over de werkzaamheid van psychotherapie voor kinderen en volwassenen.

Willem Heuves is psychotherapeut en werkzaam in zijn eigen praktijk te Diemen.


b. Eerst kijken en dan doen! – Wim Snellen
Meerlagige en meervoudige dimensionele (psycho - )diagnostiek: aanwijzingen voor (psycho - ) therapiebevorderende en doorkruisende factoren. Klachten, symptomen en afzonderlijke traits zeggen weinig over de wenselijke en noodzakelijke zorgbehoefte en zorgzwaarte van een individu met psychopathologie. Noch geeft deze informatie aanwijzingen voor methode, dosering en intensiteit van behandeling. Aan de hand van enkele casus wordtl in interactieve workshop geï llustreerd dat juist de combinatie en integratie van afzonderlijk te beschouwen domeinen van psychisch functioneren leidt tot visie op wat, hoe en wanneer te doen.
Wim Snellen is werkzaam bij Altrecht te Zeist en is P-opleider en hoofd afdeling Psychodiagnostiek. Meer informatie

c. Het levensverhaal: Een effectief weefgetouw voor een gepersonifieerde behandeling voor ouderen - Gerben Westerhof

Mensen geven betekenis aan hun leven door het vertellen van verhalen. Naarmate mensen ouder worden, wordt de variëteit in levensverhalen alleen maar groter. Hoe hou je hiermee rekening in de behandeling?

Gerben Westerhof is als onderzoeker actief is op het gebied van de positieve en narratieve psychologie en dan vooral op het gebied van de gerontologie. Hij onderzoekt bijvoorbeeld hoe herinneringen aan het persoonlijke leven in relatie staan tot de geestelijke gezondheid vanuit een levensloopperspectief. Hij werkt aan theorievorming over het ophalen van herinneringen, het evalueren van herinneringen, autobiografisch geheugen en levensverhalen. Kijk ook op Levensverhalenlab

d. Psychotherapy scientific res earch and tailored treatment - Peter Fonagy
We have had evidence based practice then practice based evidence then personalised medicine and now precision medicine, the labels may change but the core remains the same, to identify in what way we can deliver the most appropriate psychological therapy to each and every person we work with. The workshop will discuss some of the principals of fitting the treatment to the person rather than the person to the treatment and consider some of our most effective tools in achieving this in particular the use of research evidence, the value of shared decision making, patient preference diagnosis and finally clinical observation and the way evidence emerging in the course of a clinical encounter can be used to shape that process. Evidence will be presented from the implementation of improved access to psychological therapies in England particularly from the programme of work led by the workshop organiser Improving Access to Psychological Therapies for Children and Young Pe ople. Issues about how to bring the implementation of evidence based psychological therapies to scale will be discussed against the background from findings from implementation science

Peter Fonagy is Lid van de British Academy, Freud Memorial Professor of Psychoanalysis en Hoofd van de onderzoeksafdeling Clinical, Educational and Health Psychology
van het University College London. Hij is algemeen directeur van het Anna Freud Centre te Londen en daarnaast onder meer adviseur van het programma voor Kinderen en gezinnen bij de
Menninger Department of Psychiatry and Behavioral Sciences van het Baylor College of Medicine.« Terug naar overzicht