Wachtwoord vergeten

Reactie NVP consultatievraag NAO

02-11-2015

De NVP heeft gereageerd op het consultatiedocument van Zorginsituut Nederland 'Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen'.

Het oorspronkelijke rapport ‘DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering’ riep veel reacties op, ook van de NVP. Op inhoudelijke gronden was immers niet te rechtvaardigen dat een psychische stoornis met de classificatie NAO gezien zou moeten worden als een weinig ernstige stoornis. Als dit advies was doorgevoerd zou dit hebben geleid tot een grote, niet te rechtvaardigen pakketingreep (meer dan 20% van de kosten van verzekerde zorg), met alle desastreuze consequenties van dien, ook voor de psychotherapeutische zorg in Nederland.

De NVP is blij dat de minister de kritiek vanuit de beroepsverenigingen ter harte heeft genomen en dat het Zorginstituut op basis van een nieuwe consultatieronde de expertise en mening van de beroepsverenigingen serieus in heroverweging heeft genomen. Het NVP-bestuur kan zich vinden in de globale strekking en inhoud van het consultatiedocument maar heeft op een aantal punten een afwijkend standpunt en plaatst ook kanttekeningen, zoals te lezen in de brief.

Lees hier de reactie van de NVP op de herziene versie van het ZiN rapport

Lees hier de eerdere blog van Theo van Ingenhoven« Terug naar overzicht