Wachtwoord vergeten

Genomineerden bekend Wim Trijsburgprijs voor junior wetenschappers

29-10-2015

De drie genomineerden van de Wim Trijsburgprijs voor junior wetenschappers zijn bekend. Om jonge onderzoekers te stimuleren, looft de NVP een juniorprijs uit aan een onderzoeker jonger dan 45 jaar. De prijs is bedoeld voor een psychotherapeut of onderzoeker van psychotherapie die onderzoek heeft gedaan of doet naar werkzame factoren in de psychotherapie of onderzoek doet naar samenhang en integratie binnen de psychotherapie en de cliënt centraal stelt.

De drie genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):

-mw. dr. Kim de Jong
-mw. dr. Lotte Lemmens
-mw. dr. M. Marija Maric

Op 18 december 2015 tijdens de Dag van de Psychotherapie zal de jury ook haar motivering geven voor bovenstaande nominaties en de winnaar bekendmaken.
De winnaar van de Wim Trijsburgprijs voor junior wetenschappers ontvangt een prachtige glassculptuur en een geldbedrag te besteden aan een studiereis en/of internationaal congres.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de Wim Trijsburgprijs voor junior wetenschappers moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

• In het onderzoek is verbinding aangebracht tussen praktijk, theorie en wetenschap;
• Het onderzoek van de kandidaat nodigt uit naar verbreding van het vak psychotherapie;
• De kandidaat heeft (de resultaten van het) onderzoek uitgedragen door presentaties en/of publicaties. Er dient in het Nederlands een artikel te zijn gepubliceerd, naast buitenlandse publicaties;
• De kandidaat heeft zich de afgelopen 4 jaar bezig gehouden met psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming;
• Het betreft onderzoek of vernieuwde theorievorming, zowel kwantitatief als kwalitatief, die voor de psychotherapeutische praktijk relevant zijn;
• De kandidaat is niet ouder dan 45 jaar.

Wim Trijsburg (1948 – 2007†)
Wim Trijsburg was hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences (NIHES). Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Wim was een enthousiasmerende wetenschapper en psychotherapeut bij wie ‘integratie’ centraal stond. Hij wist klinische praktijkervaring, theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden en diepgang te geven.

Trijsburgjury
De Trijsburgjury bestaat uit drie ervaren psychotherapeuten onder voorzitterschap van de heer Cor de Haan, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

 « Terug naar overzicht