Wachtwoord vergeten

Beroepsverenigingen bedenkingen bij meldplicht kindermishandeling

29-10-2015

De NVP heeft samen met de beroepsverenigingen NVO, NIP, VKJP, NVRG, LVVP en VGCt in een brief aan de Tweede Kamer commissie VWS een reactie gegeven op enkele voorstellen van de Taskforce Kindermishandeling. Het gaat daarbij in het bijzonder over de aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, namelijk een meldplicht als kindermishandeling niet kan worden uitgesloten.

Als beroepsverenigingen streven we ernaar de handelingsverlegenheid van onze leden te verminderen en willen wij bevorderen dat wordt gemeld wanneer dat nodig is. Onze leden zijn gehouden aan de beroepscodes, het (verenigings)tuchtrecht en hun (her)registratie. Als beroepsverenigingen nemen we graag onze verantwoordelijkheid om informatie te verstrekken over- en ondersteuning te bieden bij- toepassing van de meldcode.

De doelstellingen van de Taskforce Kindermishandeling onderschrijven we dan ook van harte. Elk kind dat slachtoffer wordt van kindermishandeling is er één te veel en elk mishandeld kind en/of zijn ouders heeft recht op hulp, die gericht is op het stoppen van die mishandeling. Echter een meldplicht kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat ouders zich minder openstellen voor professionele consultatie en ondersteuning, en het is de vraag of een melding in een bepaalde situatie de beste interventie. Pofessionals die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen zijn bovendien verplicht de grenzen van hun bekwaamheid en bevoegdheid in te zien en daarnaar te handelen.

Als beroepsverenigingen denken we graag mee over maatregelen die het terugdringen van kindermishandeling verder bevorderen en waarin er voor ouders, kinderen en professionals perspectief is. Daarover gaan we graag in gesprek met de verantwoordelijk staatssecretaris van VWS.

De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk in de week van 2 november over dit onderwerp.

 « Terug naar overzicht